> orgels > orgels op de kaart

Orgels in Doopsgezind Nederland

Vermaning Gorredijk
Stationsweg 60 | 8401 DS | Gorredijk
Telefoon -
info@dggorredijk-lippenhuizen.doopsgezind.nl
www.dggorredijk-lippenhuizen.doopsgezind.nl

Dispositie

GORREDIJK-LIPPENHUIZEN

GorredijkStationsweg 60, Gorredijk

Bakker en Timmenga, 1882
Prestant 8′
Bourdon 8′
Viola di Gamba 8′ (vanaf c)
Octaaf 4′
Fluit Harmoniek 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Ventiel

Manuaalomvang C-f′′′, aangeh. Ped. C-g
In 1940 verhuisde het orgel naar een nieuw kerkgebouw, waar het boven de preekstoel in een te krappe ruimte werd geplaatst, wat tot gevolg had dat het fraaie front moest wijken voor een zinken fabrieksfaçade in een soort nis en dat de windmachine in een onverwarmde ruimte terecht kwam. Omdat de klank zeer te lijden had onder de te krappe plaatsing, werd het orgel in de zestiger jaren van de
20e eeuw naar de galerij tegenover de preekstoel verplaatst door Bakker en Timmenga, die het orgel grondig restaureerden.
Onderhoud: Bakker en Timmenga.


Ons kerkgebouw in Gorredijk bestaat 75 jaar!
Iedere gelegenheid om iets te vieren moet je aangrijpen en dat doen we op 26 april a.s.
Daar de Doopsgezinde kerk aan de Langewal 76 jaar geleden bedompt, benauwd, vochtig en donker was, het dak op instorten stond en de ramen en vloer verrot waren, overwoog men tot nieuwbouw elders in Gorredijk. Op 9 mei 1939 besloot men tot nieuwbouw aan de Stationsweg en tot verkoop van de pastorie en kerk aan de Langewal.
De kerk zou gebouwd worden op een achter de gehuurde pastorie gelegen terrein en daartoe werden de pastorie en het daarachter gelegen bosje van de familie Jelsma gekocht. De bouw van de kerk werd gegund aan de gebr. Van der Velde uit Gorredijk.
Maar de oorlog brak uit. Gelukkig kon al het bouwmateriaal nog gekocht worden. Op 12 oktober1939 vond de eerste steenlegging plaats. De kerk werd gebouwd in een oorlogsjaar!
Op 7 april 1940 brak de inwijdingsdag aan. Om 8 uur begon de kerkklok te luiden. Da. J.C. Jolles preekte over Lucas 19: 46. Da. Jolles zegt in haar preek: ‘Onze kerk is Gods huis, omdat Hij haar in het bizonder wil gebruiken om Zich aan ons kenbaar te maken.’
75 jaar lang is dit kerkgebouw nu in gebruik. In diensten en vieringen is in de loop der tijden gebeden om kracht, om inspiratie, om …. 
75 jaar lang zijn zusters en broeders bemoedigd om hun leven te bouwen op het fundament Jezus Christus.
76 jaar geleden zette men een grote stap op omonze kerk te bouwen. Ondanks een moeilijke periode ging met door met bouwen. En wij, die onze Gemeente/kerk een warm hart toedragen, mogen nu ‘geestelijk’ verder bouwen. Moge onze inspiratie tot dit bouwen zijn fundament vinden in diensten en vieringen. Samen verder uitbouwen! Een jubileum biedt ook een kans om te zoeken naar een manier om de toekomst in te gaan! Een kerk is maar een gebouw van steen. Maar door hier naar binnen te gaan, kunnen we veel samen delen, ontvangen en weer doorgeven. Het gebouw is een huis van verhalen en ontmoeting. Mogen de kerkdeuren vaak open staan voor veel zaken die ter ere van God zijn! Ik sluit me aan bij de woorden van ds. G. ten Klooster: ‘Ik spreek de wens uit, dat onze jubilerende Vermaning steeds een plaats zal zijn, waar in het heden de verkondiging van Christus als enig fundament van de Gemeente centraal staat.’ 

Gegevens ontleend uit het herdenkingsboekje uitgegeven ter herinnering aan het 50-jarig bestaan de kerk en geschreven door ds. G. ten Klooster. 
Zr. Janka M. Boonstra-Duijf

 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl .