> orgels > orgels op de kaart

Orgels in Doopsgezind Nederland

Vermaning Akkrum
Buorren 1 | 8491 BZ | Akkrum
Telefoon -

Dispositie

AKKRUM (MN 35925, ON 25, OE 1865-1872)

Akkrum_i_1a.jpg Buorren 1, Akkrum
L. van Dam en Zonen,1871

De kerk is sinds 2007 buiten gebruik.
Helaas is er geen bestek bewaard gebleven.
De oorspronkelijke dispositie was

MANUAAL I MANUAAL II
Prestant 8′ Salicionaal 8′ (C-E in Fluit dolce)
Bourdon 16′ Viool de Gambe 8′ (C-H in Fluit dolce)
Holpijp 8′ Fluit dolce 8′
Octaaf 4′ Fluit travers 4′
Quintprestant 3′ Gemshoorn 2′
Octaaf 2′ Lege sleep.
Roerfluit 4′C  
Cornet III disc. (2 2/3- 2-1 3/5)  
Trompet 8′ Bas/Disc.  


Manuaalomvang C-g′′′, aangeh. Ped. C-d′
Aanvankelijk wordt het onderhoud door de bouwer uitgevoerd. Van 1884 tot 1914 is het onderhoud in handen van Bakker en Timmenga. Daarna gaat het weer naar Van Dam, in 1932 naar Vaas en Bron. Grotere werkzaamheden zijn er verricht in 1915, 1919 en 1932. Wanneer wat gedaan is, is niet duidelijk, maar op het hoofdmanuaal wordt de Quintprestant vervangen door een Viola 8′, -op het bovenmanuaal de Gemshoorn 2′ door een Aeoline 8′.
Op de laatste sleep van het bovenmanuaal wordt een Vox Humana 8′ geplaatst (eigenlijk is dat een doorslaande Hobo van fabrieksmakelij). Waarschijnlijk was de plaats gereserveerd voor een Klarinet 8′. In 1899 worden pedaal en walsbord vergroot tot de omvang C-d′, aanvankelijk was die C-g.
In 1967 worden er een aantal veranderingen aangebracht door W.Eppinga. Hij verschuift het tertskoor in de Cornet tot een Quint 1 1/3′ en noemt het register dan Mixtuur. De Viola wijkt voor een Quintprestant, de Aeoline voor een Terts 1 3/5. In deze 3 registers missen enige pijpjes.
Het onderhoud gaat vervolgens naar Hendriksen en Reitsma, die in 2004 een grote restauratie uitvoeren onder advies van Jan Jongepier. De Cornet wordt hersteld, een nieuwe Quintprestant en een nieuwe Gemshoorn worden in passende factuur gemaakt. Hiermee is de oorspronkelijke dispositie hersteld. De
Vox Humana wordt gehandhaafd, omdat er geen originele Klarinet beschikbaar is en er ook geen ervaring is in het maken van dit register. Het aangehangen pedaal houdt de omvang C-d′.

Een zevental doopsgezinde gemeenten heeft enkele jaren geleden de Doopsgezinde Gemeente Mid-Fryslân gevormd. Nu blijkt dat het voor de 150 leden toch wel heel zwaar is zeven gebouwen in stand te houden. Besloten is de vermaningen van Terhorne, Poppingawier en Irnsum te sluiten en af te stoten. Blijven dan de gebouwen te Akkrum, Warga, Grouw en Oldeboorn.


 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl .