> orgels > orgels op de kaart

Orgels in Doopsgezind Nederland

Vermaning Sneek
Singel 28 | 8601 AJ | Sneek
Telefoon 0515-414303
info@dgsneek.doopsgezind.nl
www.dgsneek.doopsgezind.nl

Dispositie

SNEEK (MN 34067, MN 1374, OE 1840-1849)

Sneek-09-181.jpg Singel 28
Op de plaats van het huidige kerkgebouw stond tot ongeveer 1840 de kerk van
de Verenigde Vlaamse en Waterlandse Doopsgezinden.
In die kerk bouwde A. van Gruizen in 1786 een orgel met 1 manuaal (C-f′′′) en aangehangen pedaal.
Het had 3 blaasbalgen, de speeltafel bevond zich aan de zijkant.
Dispositie

Prestant 8′
Bourdon 16′ discant
Holpijp 8′
Quintadena 8′
Octaaf 4′
Fluit douce 4′
Quint 3′ (gedekt)
Octaaf 2′
Mixtuur
Sesquialter
Vox humana 8′
Trompet 8′ bas/discant
Tremulant
Afsluiting

De toonhoogte was een halve toon lager dan heden ten dage, a = ca. 415 Herz.
In 1838 verenigde bovengenoemde gemeente zich met de Oude Vlamingen.
Men besloot tot het bouwen van een nieuwe kerk op de zelfde plaats,. Deze kerk
kwam in 1843 klaar, waarna Scheuer uit Zwolle tussen 1844 en 1847 een nieuw
orgel bouwde, waarbij de lade en en het pijpwerk van Van Gruizen gebruikt
werd voor het Hoofdwerk. Alleen de Quint veranderde in een Woudfluit 2′.
1870 revisie, schoonmaak en aanbrengen Pedaalkoppel door Van Dam
1894 nieuwe manuaalklavieren door Van Dam
1923 restauratie door Bakker en Timmenga, dispositiewijziging. De toonhoogte
wordt verhoogd tot ca. 440 Herz.
1972 brand ten gevolge van werkzaamheden aan het kerkdak.
1975 restauratie door Flentrop onder advies van Klaas Bolt. De klavieren en de
pedaalkoppel van Van Dam worden gehandhaafd, even als de toonhoogte van
1923. De dispositie van 1847 wordt hersteld.
1998 schoonmaak en herintonatie door Flentrop, de bekers van de Basson 16′
worden een halve toon opgeschoven.
Het orgel heeft mechanische sleepladen, de speeltafel bevindt zich aan de
linkerzijde (vanuit de kerk gezien). Manuaalomvang C-f′′′, Pedaalomvang C-d′.
De stemming is evenredig-zwevend.
Dispositie:

HOOFDWERK (Man. 1) ONDERPOSITIEF (Man. 2)       PEDAAL
Prestant 8′ frontpijpen S Prestant 4′ S Subbas 16′ S
cis′′′-f′′′ VG Fluit douce 8′ S Open fluit 8 S
Bourdon 16′ discant VG Viola di Gamba 8′ S Octaaf 4′ S
Holpijp 8′ VG (C-B in Fluit douce) Basson 16′ S
Quintadeen 8′ VG Flute d′amour 4′ S Trompet 8′ S
Octaaf 4′ VG (hoogste octaaf open VG)  
Woudfluit 2′ C-H gedekt Sicilienne 4′ S Manuaalkoppel
Fluit 4′VG Flute travers 8′ FL Koppel Ped.- HW
Ocaaf 2′ V G Gemshoorn 2′ S Tremulant
Sesquialter II-III Fl. Dulciaan 8′ FL  
Mixtuur IV-V VG, 4e en 5e koor FL    
Trompet 8′ bas/disc. FL    
Vox Humana 8′ FL    
Samenstelling vulstemmen:
Mixtuur (VG, 4e en 5e koor FL)     Sesquialtera
op C   1, 2/3, 1/2 op C   1 1/3, 4/5
op c    2, 1 1/3, 1 op c    2 2/3, 1 3/5
op c′   2, 11/3, 1,1 op c′   2 2/3, 2, 1 3/5
op c′′   4, 2 2/3, 2, 2, 1 1/3  

Onderhoud: Flentrop


 
Meer informatie
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl .