> orgels > orgels op de kaart

Orgels in Doopsgezind Nederland

Vermaning Noordhorn
Langestraat 62 | 9804 PL | Noordhorn
Telefoon -
info@dgwesterkwartier.groningen.org
www.dpgwesterkwartier.groningen.org/

Dispositie

NOORDHORN (ON 1091, OE 1894-1901), - Westerkwartier


Noorhorn-orgel.jpgLangestraat 62, Noordhorn

Prestant 4′
Gamba 8′
Holpijp 8′
Fluit 4′
Bourdon 16′ discant
Octaaf 2′

Manuaalomvang C-e′′′, geen pedaal.
De merkwaardige geschiedenis van dit orgel is beschreven in "Het Groninger Orgelbezit", deel II blz.131 en deel I blz. 29:

In 1832-1833 werd het orgel geplaatst dat de Hornhuister kerkvoogden hadden overgenomen van het Blinden-instituut te Amsterdam. Het instrument, dat oorspronkelijk midden 18e eeuw als huisorgel was gemaakt voor de heer Stipriaan Luïscius te Delft, werd in 1820 door H. Knipscheer naar het instituut overgeplaatst. Na de verhuizing naar Hornhuizen door Bätz uit Utrecht had het instrument toen een Hoofdwerk met zeven stemmen en een Neven- of Onderwerk met driënhalve stem, alsmede een aangehangen Pedaal. In 1851 werd het orgel gewijzigd door P. van Oeckelen, waarbij het een nieuw front kreeg. Het werd toen in de nieuwe kerk geplaatst als balustrade-orgel op de galerij boven de ingang, gedragen door twee kolommen. Op de balustrade werd tevens een voorlezerslessenaar aangebracht. Het medaillon met afbeeldingen van muziekinstrumenten onder het pijpenfront zou nog uit de 18e eeuw kunnen dateren, evenals de drie musicerende engelen op de torens. In 1900 verkleinde J. Doornbos het instrument door verwijdering van het tweede werk. Vervolgens plaatste hij dit, na een verbouwing en uitbreiding, in de Doopsgezinde kerk te Noordhorn.
Resterende dispositie in Hornhuizen:
Bourdon 16 vt vanaf C
Holpijp 8vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Fluit 2vt
Mixtuur 1 1/3 vt 2-3 st
Manuaal (C-e′′):
Pedaal (C - d′)
Oorspronkelijk gebruikte de Doopsgezinde gemeente Humsterland een oude vermaning in de buurt van Oldehove. In 1838 werd in Noordhorn een nieuwe vermaning gebouwd: een eenvoudig rechthoekig zaalkerkje midden in het dorp. Door samenvoeging van verschillende Doopsgezinde gemeenten is die te Noordhorn de enig overgeblevene in het Westerkwartier. In 1900 plaatste J. Doornbos een één-klaviers orgel. Daarvan was de kas nieuw. Het inwendige bestaat gedeeltelijk uit ouder materiaal. Dit binnenwerk was van oorsprong het onderwerk van het orgel in de Hervormde kerk van Hornhuizen, dat door Doornbos in datzelfde jaar was verbouwd en verkleind*. In 1979 herstelde A.J. Opten het instrument en plaatste een windmotor. De handbediening van de balg is nog aanwezig. Het orgel in Noordhorn staat op een galerij boven de ingang;

 

In 2015 is de balg  opnieuw beleerd door dhr Roelof Kuik te Groningen.
Onderhoud: Opten, piano- en orgelstemmer in Annen


 
Meer informatie
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl .