> orgels > orgels op de kaart

Orgels in Doopsgezind Nederland

Vermaning Baarn
Eemnesserweg 63b | 3743 AE | Baarn
Telefoon 06-54399209

Dispositie

BAARN-SOEST

Baarn DG balkon G Schaap.jpg Eemnesserweg 63b, Baarn Tussen 1910 en 1920 bouwde N.A. van den Berg uit Aalten een orgel voor een particulier in Soest.
Dit werd in 1930 geplaatst in de Doopsgezinde kerk te Baarn (door wie is niet zeker, mogelijk door Valckx & Van Kouteren) en daar op 13 juni van dat jaar in gebruik genoemen.
Dit instrument had pneumatische kegelladen en beschikte waarschijnlijk over 8 registers, verdeeld over 2 manualen, benevens een pedaal met 2 transmissies.
De dispositie was vermoedelijk

Manuaal I Manuaal II Pedaal
Bourdon 16'   Salicionaal 8' Subbas 16'
Prestant 8' Viola di Gamba 8'   Fluitbas 8'
Holpijp 8' Voix Celeste 8' Koppels II-I, I-Ped., II-Ped.
Octaaf 4' Roerfluit 4' I-II 16'-I, II 4'-I, Ped.4'- Ped.
1 vrije en 4 vaste combinaties.

In 1980 wordt aan 3 orgelbouwers een offerte gevraagd voor verbetering van het orgel. In november 1982 sluit de kerkenraad een contract met Jan Bruijn uit Enkhuizen. Met gebruikmaking van het bestaande pijpwerk bouwt hij een nieuw orgel met mechanische sleepladen, eveneens met 2 manualen en pedaal. Kosten fl.25.000 exclusief nieuw pijpwerk. Dit wordt in mei 1985 in gebruik genomen. De dispositie is dan:

Manuaal I Manuaal II Pedaal
Prestant 8' Salicionaal 8' (C-B = Holpijp)   Subbas 16'
Octaaf 4' Holpijp 8' Gedekt 8'
Roerfluit 8'(C-B = Holpijp)   Roerfluit 4' (C-d' uit Subbas)
Sesquialter II Viola di Gamba 8' (vanaf c)  
(over gehele manuaal) Nasard 2 2/3'  
Mixtuur II-III-IV Flageolet 2'  
Octaaf 2' (gereserveerd)    

Koppelingen (als trede) II-I, I-Ped.,II-Ped., II 4'-Ped.
Manuaalomvang C-f''', Pedaalomvang C-d'
Er zijn nog 3 extra registertrekkers, te weten:
Tacet op Manuaal I (er is echter geen plaats om nog een register te plaatsen),
Terts 1 3/5' en Muet op Manuaal II (wel boorgaten, geen sleep).

In 2002 vraagt de kerkenraad advies aan het DOC over de mogelijkheden tot verdere optimalisering van het orgel.
Het blijkt dat er in 1985 geen restauratieplan is opgesteld waarin nauwkeurig is aangegeven, welke werkzaamheden er zullen worden verricht.
De herkomst van het pijpwerk is niet te achterhalen.
Piet Beun en Folkert Binnema overleggen namens het DOC met de orgelmaker Peter van den Akker uit Hoofddorp.
In een later stadium wordt Gerco Schaap (hoofdredacteur van "De Orgelvriend"), die tot de regelmatige bespelers van dit orgel behoort, in het overleg betrokken.
Er wordt er een plan tot verbetering opgesteld, dat door Peter van den Akker in fasen wordt uitgevoerd.
De intonatie van de houten baskant van de Holpijp 8' en de Roerfluit 8', benevens de intonatie van het pedaal verbeterd, voor zover de situatie dit toeliet.
De baskant (C-gis) van de Sesquialtera is stom gemaakt, zodat tijdens het koraalspel met de Sesquialtera als uitkomende stem het pedaal aan het Hoofdwerk gekoppeld kan worden.
De Viola di Gamba is iets hoger gestemd dan de andere labialen, zodat hij samen met de iets sterkere Salicionaal een Voix Celeste vormt .
Als laatste wordt in 2006 een Octaaf 2' aangekocht en op de daarvoor gereserveerde plaats op het Hoofdwerk geplaatst.
De genomen maatregelen hebben een positief effect op de klankkwaliteit en de speelmogelijkheden van het orgel.
Een uitvoeriger beschrijving van dit orgel is te vinden in "de Orgelvriend" van februari en april 2007, waaraan een aantal gegevens is ontleend. Gerco Schaap maakte tevens de foto's. De huidige dispositie is:

Manuaal I Manuaal II Pedaal
Prestant 8' Salicionaal 8' (C-B = Holpijp)   Subbas 16'
Octaaf 4' Holpijp 8' Gedekt 8'
Octaaf 2' Roerfluit 4' (C-d uit Subbas)  
Mixtuur II-III-IV Viola di Gamba 8'(vanaf c) Koppelingen: II-I,
Roerfluit 8' Nasard 2 2/3' I-Ped., II-Ped,
Sesquialter II, af a Flageolet 2' II 4'-Ped. (als treden)
Manuaalomvang C-f'''   Pedaalomvang C-d'  
  Tremulant op Manuaal II  

Nadat Peter van den Akker in 2010 naar Letland verhuisde is het onderhoud overgegaan naar de fa. Elbertse in Soest. 
Meer informatie
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl .