> orgels > orgels op de kaart

Orgels in Doopsgezind Nederland

Vermaning Utrecht
Oudegracht 270 | 3511 NV | Utrecht
Telefoon 030-2311501
info@doopsgezindutrecht.nl
www.doopsgezindutrecht.nl/

Dispositie

UTRECHT (MN 31084, ON 1508, OE 1865-1872)

Utrecht-1.jpg Oudegracht 270
J.H.H. Bätz, 1765

Prestant 8′
Roerfluit 8′
Holpijp 8′
Octaaf 4′
Fluit 4′
Octaaf 2′
Waldfluit 2′
Flageolet 1′
Mixtuur III-IV
Sesquialter II
Open plaats

Dit was het eerste orgel in een Doopsgezinde kerk in Nederland.
De manuaalomvang was C-d′′′.
In 1773 wordt de huidige kerk aan de Oudegracht in gebruik genomen.
Gideon Thomas Bätz verhuist het door zijn vader gebouwde orgel, hij brengt het tweede manuaal aan ( hiermee was in 1765 al rekening gehouden), in 1796 wordt op het eerste manuaal de nog ontbrekende Trompet 8′ geplaatst en wordt de Mixtuur verlaagd - uit 2′ i.pl.v. uit 1′).
In 1830 krijgt het orgel de evenredig-zwevende temperatuur.
In 1869 wordt dit orgel verkocht naar Katwijk, waar het thans in de Vredeskerk staat. Daar werd het in 1982 door De Graaf in de oorspronkelijke staat gereconstrueerd.
In 1870 levert Bätz-Witte een nieuw orgel aan de Doopsgezinde kerk. De
originele dispositie was waarschijnlijk:

HOOFDWERKBOVENWERKPEDAAL
Bourdon 16′ Holfluit 8′ aangehehangen.
Prestant 8′ Viola di Gamba 8′     Ventiel
Roerfluit 8′ Fluit 4′ Calcant
Octaaf 4′    
Roerfluit 4′    
Mixtuur 4′ II-III    
Trompet 8′ bas/discant    

Mechanische sleeplade, speeltafel achterzijde.
Man.omvang C-f′′′, Pedaal C-d′
In 1920 breidde De Koff het bovenwerk uit, dat tevens in een zwelkast werd geplaatst. In 1920 plaatste De Koff een pneumatische Subbas 16′ op het pedaal.
In 1964 veranderde De Koff de dispositie ingrijpend, de zwelkast werd verwijderd. Na een restauratie door Pels in 1974, voerde Reil in 1984 herstelwerkzaamheden uit.
De huidige dispositie is:

HOOFDWERK BOVENWERK PEDAAL
Bourdon 16′ Holflluit 8′ Subbas 16′
Prestant 8′ Viola di Gamba 8′     (pneumatisch)
Roerfluit 8′ Fluit 4′  
Octaaf 4′ Prestant 4′ Klavierkoppel
Roerfluit 4′ Woudfluit 2′ Koppel Ped.- HW
Mixtuur 2′ II-IV Nasard 1 1/3′ Koppel Ped. - BW
Trompet 8′ bas/discant     Calcant, Ventiel  

Onderhoud: Elbertse uit Soest. 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl .