> publicatie.php?nr=12980&stuurdoor

Publicatie

2 november 2015

25 jaar Doopsgezinde Orgelkring

25 jaar 
Doopsgezinde Orgelkring

Praktische steun op de 'kerkvloer'

Bert Geleijnse

Waar begint eigenlijk het bestaan van de Doopsgezinde Organistenkring? Wat echt telt is het moment waarop een beweging ontstaat en enthousiasme van een groep organisten met veel elan wordt omgezet in activiteiten. En dat gebeurde In 1985 op Fredeshiem. We zijn nu 25 jaar verder. Heeft de Doops­gezinde Organistenkring ook nu nog reden van bestaan?

Liefhebbersclub

De organistenkring als liefhebbersclub? Met andere verstokte orgelliefhebbers instrumenten bewonderen en bespelen tijdens orgeltochten en excursies? Ik vind het mooi maar heb daarvoor de organistenkring niet echt nodig. Er is de regionale afdeling van de KVOK (de landelijke organistenvereniging), ik kan naar monumenten- en orgeldagen, er is een rijk multimediaal aanbod en tegen een geringe vergoeding heb ik zo'n mooi orgel een paar uur voor mijzelf.

Hoeder erfgoed

De organistenkring als hoeder van doopsgezind orgelerfgoed? Natuurlijk, we hebben in onze Vermaningen mooie orgels staan, plaatselijke doops­gezinde gemeenten kunnen voor advies over onderhoud, reparatie of uitbrei­ding van hun orgel terecht bij landelijke orgeladviseurs, orgelraden en -commis­sies. Maar hebben onze kerkeraden en organisten inmiddels voldoende know­how om te weten wat goed en niet goed is voor hun kostbare instrument? Weten ze de weg naar die orgeladvi­seur of orgelcommissie?

Functie muziek

De organistenkring als agendasetter? Moet de organistenkring niet meehelpen om zaken (weer) op de doopsgezinde agenda te krijgen: de functie van muziek binnen onze kring, de keuze van liederen, de waardering van orgelspel en organisten? Er valt een wereld mee te winnen. Want doopsgezinde organisten (of pianisten) mogen liefhebbers zijn, prima, maar ze zijn toch vooral kerkmusici, ieder op zijn of haar niveau. Niet voor niets is de organistenkring een aantal jaren geleden onderdeel geworden van de werkgroep Muziek in de Kerk.

Leerkring

De organistenkring als leerkring? Voor mij dé reden van bestaan van de organistenkring: ondersteuning van de kerkmuzikale praktijk, zeker van diegenen onder ons, die met de beste theoretische of technische bagage elke week hun bijdrage leveren aan de ere­dienst. Het probleem lijkt mij actueel te worden nu onze gemeenten kleiner worden en vergrijzen. Waar vinden we een organist? Wil broeder of zuster pianospeler misschien,..? Die wil dat wel, maar heeft toch wel behoefte om wat wegwijs gemaakt te worden in de basale onderdelen van het spel: voor­spelen, begeleiding, muziek voor en na de dienst. Leren dus en zo laagdrem­pelig mogelijk: via themadagen, korte workshops, uitwisselen van ervaringen en het aanreiken van tips. Praktische steun op de 'kerkvloer', tegelijkertijd bijdragen aan de discussie over zang en spel binnen de gemeente, zo kunnen we de beweging van de beginjaren erin blijven houden.

 

Bert Geleijnse is voorzitter van de Doopsgezinde Organistenkring
Bert Geleijnse 
Philip Kiemel uit Haren behoort tot de jongere garde organisten. Toch is hij al 22 jaar met veel enthousiasme orga­nist van de doopsgezinde gemeente in Haren. Wat maakt hem zo enthousiast? Philip: 'De doopsgezinde gemeente Haren is een erg betrokken gemeente. Voorgangers zijn vooruitstrevend in de keuze van nieuwe muziek. Daarbij krijg ik leuke reacties op mijn orgelspel na de preek. Dat alles motiveert wel.'

Was je ook zo gemotiveerd acht jaar lang secretaris van de organistenkring?

'Jazeker, ik vond het erg leuk om goede excursies te organiseren. Bovendien heb ik altijd prettige medebestuurs-leden gehad. Ik heb ook met plezier gewerkt aan het maken van de website! Hierdoor konden we informatie over activiteiten beter onder de aandacht brengen, zowel van de leden als van een breder publiek.'

Hoe kijkje nu tegen de organisten­kring aan?

'Ik heb het idee dat er weinig nieuwe aanloop is bij die excursies. Soms komt iemand een keertje mee en daar blijft het dan bij. Jammer. Positief vind ik de groeiende aandacht voor de verbete­ring van het spel van de leden, zoals destijds de workshop harmoniseren in Wormerveer.'

Tips voor de toekomst?

'Blijf investeren in de aanwas van organisten. Doe dat via kennismakings­activiteiten voor basis- en voortgezet onderwijs. Of benut contacten met muziekscholen. Misschien ook een Hyvespagina van de organistenkring op internet?'
Bert Geleijnse 
Johan Koers was de eerste voorzit­ter van de 'officiële' Doopsgezinde Organistenkring. Hij vertelt hoe bij­eenkomsten van een groep organisten op Fredeshiem uitmondden in de oprichting van de organistenkring. 'Ja, we noemden het uiteindelijk geen vereniging, maar kring. Dat hoort bij de broederschap.' Uit zijn verhalen klinkt de pioniersgeest en het enthousiasme van de eerste tijd. 

Wat beoogden jullie met het oprichten van de organistenkring?

'Elan brengen binnen de groep doops­gezinde organisten. Veel organisten deden hun werk toch min of meer geïsoleerd, de meesten waren ook geen lid van een organistenvereniging. Mensen met elkaar in contact brengen, laagdrempelig, daar ging het ons om. We hebben heel veel activiteiten op­gezet waarbij organisten handreikingen voor de praktijk krijgen. Hoe begeleid je een lied, welk tempo hanteer je, hoe maak je een intonatie, hoe zet je een lied in. Ook behandelden we orgelliteratuur, bruik­baar voor het kleine orgel. Veel van onze organisten spelen im­mers op kleine orgels. Kortom: allemaal zo praktisch mogelijk. Dat hoeft echt niet altijd ingewikkeld te zijn.'

Bleef het daarbij?

'Nee, we organiseerden ook lezingen door specialisten onder andere op het gebied van kerkmuziek. En Bas Wijnands, de orgelexpert, bouwde de orgelexcursies uit.'

Wat staat de organistenkring in deze tijd te doen?

'Ik zou zeggen: blijf de mensen bagage geven voor hun werk als organist. Help ze een attitude te ontwikkelen ten op­zichte van hun instrument en hun taak in de eredienst. Organisten moeten gevoel ontwikkelen voor - wat ik maar noem - de hymnologie, dus het gebruik van de liederen. De organistenkring kan nog veel doen voor collega's met weinig opleiding en de vakmusici binnen onze broederschap kunnen daarbij helpen.'

Dus we mogen op jou als vakmusicus nog een keer een beroep doen?

'Jazeker.'


Voor meer publicaties zie het publicatieoverzicht

 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl .