> service > notities bij tt

Notities bij TT

Hoewel dit commentaar verouderd is hebben we het toch voorlopig gehandhaafd omdat de aandachtspunten ook gelden voor het nieuwe liedboek.

voor en concordantie naar TT zie op de concordantie pagina naar 'website met meer vergelijkingen' of via deze link

Commentaar op het begeleidingsboek bij TUSSENTIJDS.

Bij het bekijken van liet begeleidingsboek bij Tussentijds zijn mij een aantal dingen opgevallen.†
Ik ben bij de volgende opmerkingen uitgegaan van de meest voorkomende situatie, waarbij de voorganger de liederen uitzoekt,†
er geen ondersteunend koor beschikbaar is en de niet-professionele organist - al of niet tijdig geÔnformeerd - moet spelen wat hem of haar wordt opgegeven.

Intonaties en voorspelen:

Slechts 30 liederen zijn van een intonatie voorzien†
(de nrs. 2,13, 20, 25, 27, 28, 33, 39,43,44,46,49,†
53, 65, 64, 70, 75, 92,107,115,124,126, 127, 168, 169, 182,183,192,197,198)†
Een aantal melodieŽn komt ook voor in het Liedboek. Voor zettingen en voorspelen†
kan dan gebruik worden gemaakt van het voor het Liedboek beschikbare materiaal. Zie bijgaand overzicht.

Nummer TT††Liedboek ††Nummer TT ††Liedboek
6 101 120 487
8 453 123 68
10 320 129 107
30 387 130 128
47 Ps. 77 134 128
48 459 140 132
50 128 145 173
54 195 150 Ps. 130
56 Ps. 136 152 117
62 62 157 414
68 66 164 107
71 68 170 434
73 110 171 223
76 192 175 448
77 204 191 412
78 347 201 247
91 66 204 347
95 327 205 487
111 239 209 308
112 286 met Amen †† 216 434
113 487 217 174

Pedaalgebruik en moeilijkheidsgraad:

De redactie van de begeleidingsbundel formuleerde als ťťn van haar uitgangspunten,†
dat de begeleidingen op een ťťnmanualig orgel zonder pedaal door een amateurmusicus gespeeld moeten kunnen worden.

26 begeleidingen zijn zonder pedaal niet of moeilijk speelbaar,†
zie de nrs. 16B, 20, 28, 29, 30G, 38,41,44,48B, 49, 53, 54B en C, 56C, 68B, 70, 71B, 90, 96,112,†
125-canonzetting (de aangegeven 16' geldt voor de bas, niet voor de 2e stem van de canon; deze zetting zou door een notatie op 3 balken aan leesbaarheid winnen),†
129,136 strofe 7, 1710 en 192.

Van sommige zettingen is de moeilijkheidsgraad te hoog voor organisten die op vrijdag of zaterdag te horen krijgen wat ze 's zondags moeten spelen.†
De zetting van 49 zal voor velen helemaal niet te spelen zijn, bovendien is die zetting voor een normale gemeente een toon te hoog.

Omslagproblemen:

Hoewel omslagproblemen wellicht niet geheel te vermijden zijn, heeft de redactie kans gezien 9 liederen waarbij meerdere begeleidingen zijn aangeboden of waarvan de totale lengte meer is dan l bladzijde (maar niet meer dan 2 bladzijden) zo af te drukken, dat de organist tijdens het spelen moet omslaan, ook al heeft hij geen hand vrij.†
Dit had in elk geval vermeden kunnen worden. Het betreft 9 liederen, te weten de nrs. 6,9,20,47,53,56,89,115,211.†
Een aantal zettingen zijn langer dan 2 bladzijden. Aangezien de bundel losbladig is, zou het heel eenvoudig zijn geweest, deze liederen enkelzijdig af te drukken. De organist had dan de losse bladen naast elkaar op de lessenaar kunnen zetten. Helaas is dit niet gebeurt, waardoor de liederen 13,33,38,41,43,44,46,53 en 192 onuitvoerbaar zijn.†
Het is opvallend hoeveel bladzijden slechts gedeeltelijk zijn bedrukt, zuinigheid met papier kan dus niet de reden zijn dat de hier genoemde liederen zo onhandig zijn afgedrukt.

Liederen met refrein en/of voorzang en canons:

Dergelijke liederen zijn gemaakt voor koor (evt. solist) en gemeente afwisselend en voor een normale gemeente zonder koor en zonder dirigent meestal niet haalbaar.†
Gemeentezang met alleen orgelbegeleiding lijkt mogelijk bij 34, 35(?), 37, 99,100,106,114,126,†
133 (het begin van de coupletten 2 en 5 wijkt af van de andere coupletten, het is noodzakelijk de begeleiding van die coupletten apart uit te schrijven. Ook voor de gemeente lijkt het gewenst die verzen apart af te drukken), 154,160,161(?), 169, 181,187 en 208).†
Van de vijf canons zijn 30,115 en 213 voor elke gemeente te doen (mits er iemand is, die van te voren met de kerkgangers oefent).†
51, 92 en het refrein van 185 zijn minder eenvoudig.†
Hoewel dat in de l-stemmige bundel niet is aangegeven, kunnen de liederen 125 en 210 (zelfde melodie) in canon worden gezongen (niet moeilijk, wel oefenen).

Speciale zorg is nodig bij de volgende nrs.:

13: Het refrein wordt elke keer ingeleid met een tussenspel van l maat, te vinden in een voetnoot onder aan de 1e bladzij. Er is een omslagprobleem, bovendien moet je op de 3e en 4e bladzij ook nog 3 keer terug bladeren!†
20. Hoe weet de gemeente, dat ze moet beginnen?†
26: Is na enige oefening zeker haalbaar, ook zonder dirigent.†
28: Hoe weet de gemeente dat ze moet beginnen?†
32: Het voor de gemeente bedoelde refrein is na elk couplet anders! De voorzang niet geschikt voor gemeentezang, een f'' is te hoog en de melodie is voor gemeenteleden niet hoorbaar aanwezig in de begeleiding.†
38: Voor elk refrein terugbladeren, weet welk van de twee aangegeven refreinen verwacht wordt!†
44: Als 38†
49: Dit is een normaal coupletlied, gedacht vanuit een bepaalde harmonische achtergrond. Toch is er een dirigent nodig, die het begin van de coupletten en de inzet na de lange noot en de lange rust halverwege de coupletten aangeeft. De bepaald lastige begeleiding staat een toon hoger dan voor een normale gemeente haalbaar is. Gezien de populariteit van dit lied bij sommige voorgangers en gemeenteleden, is dringend gewenst dat iemand met behoud van de aangegeven harmonieŽn een eenvoudige begeleiding schrijft in C.( zie verbeterde versie onder†zettingen)†
57. Hierbij is geen koor nodig, wel slagwerk.†
58. Laatste noot van de melodie is e', niet d!†
61. In de eenstemmige uitgave moet de laatste noot van de tweede regel een f zijn, niet een a.†
62. Dit is hetzelfde lied als Liedboek 62 met een extra couplet. In Tussentijds is een ritmische afwijking genoteerd (opmaat van de eerste regel), zodat het af te raden is, dit lied uit Tussentijds te zingen.†
63. Zie 26.†
64. Bij zetting A is de melodie niet waarneembaar en de inzet niet duidelijk, bij B en C is de ritmiek niet duidelijk.†
70. Dirigent nodig, de gemeente weet anders niet, wanneer ze in moet zetten.†
75. Dirigent nodig†
77. De eerste noot is (m.i. terecht) een halve noot, niet een hele zoals in gezang 204 uit het Liedboek.†
80. Dirigent nodig.†
86. Begeleiding onbruikbaar voor gemeentezang met orgelbegeleiding.†
88. Dirigent nodig.†
89. Refrein eerste keer koor, tweede keer allen.†
92. Dirigent nodig.†
115. Dirigent nodig.†
116. Zeer goed te doen zonder koor, mits de voorganger kan zingen en eerst een keer met de organist oefent.†
123. Ritmiek in l-stemmige uitgave verkeerd, zie Liedboek gezang 68.†
133. Zie bij liederen met refrein, begeleiding uitschrijven!†
147. Zie 26.†
161. Neem het tempo voor het refrein niet te snel, dan verongelukken de strofen.†
162. Begeleiding onbruikbaar voor gemeentezang met orgelbegeleiding.†
163. Begeleiding onbruikbaar voor gemeentezang met orgelbegeleiding.†
183. Dirigent nodig. Deze begeleiding is onbruikbaar voor gemeentezang met orgelbegeleiding.†
185. Duidelijke afspraken nodig, het couplet is te hoog voor de gemeente.†
191. Pas op met de "maatwisseling", de halve noot moet gelijk blijven.†
213. Dirigent nodig.

F Binnema, Sneek 2009

 
Meer informatie
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl