> service > nieuwe zettingen

Een attentie voor onze organisten

Ter gelegenheid van het jubileum van de organistenkring zal op deze site een aantal korte voorspelen en begeleidingen van gezangen en liederen geplaatst worden 
Het gaat vooral om liederen waarvan de bestaande begeleidingen vaak problemen geven. 
Folkert Binnema opent met voorheen Gezang 488B. 
Met deze eenvoudige zettingen hoopt hij collega-organisten een handreiking te geven.

NLB 538(0)    Psalm-128 (= Gezang-172) door F.Binnema

 


Toelichting bij gezang NLB 538 /(172) Een mens te zijn op aarde:
Gezang 172 wordt veel gezongen. Daarbij geven de rusten vaak problemen. Regel 1 en 2 vormen samen eigenlijk 1 lange regel, net als regel 3 en 4. Er is dan ook geen rust na de eerste en de derde regel. De korte regels 5, 6, 7 en 8 worden wel door een halve rust gevolgd. 
Bij de zetting heb ik me aan de 16e eeuwse stijl gehouden, maar de rusten opgevuld met doorgangs- en wisselnoten. 

Organist en gemeente worden op deze manier gedwongen om in de maat te blijven. 


Gebruiksaanwijzing bij de begeleiding van NLB 608  (TT 49) De steppe zal bloeien:
De in de eenstemmige bundel genoteerde toonsoort (D-gr.) is voor veel gemeenteleden beslist te hoog, bovendien is de bijgeleverde begeleiding bepaald moeilijk speelbaar. 
Toch wordt het lied vaak opgegeven. 
Bij het schrijven van deze zetting heb ik de bas van de componist aangehouden (maar soms een octaaf verlegd) en het aantal noten tussen melodie en bas tot 2 beperkt. 
De zetting kan manualiter gespeeld worden, mits U de bas vanaf de B in maat 9 t/m de B in maat 10 een octaaf hoger speelt. 
Speelt U op een orgel met 2 manualen, speel dan de inleiding, de tussenspelen en het naspel op het zachtere klavier. 
Als U de liederen met pedaal kunt begeleiden en het orgel biedt daartoe de mogelijkheid, speel dan de begeleiding "met uitkomende stem", de alt en de tenor kunnen samen in de linkerhand worden genomen. 
Een lied als TT 49 moet m.i. alleen gezongen worden als de gemeeente wordt ondersteund door een koor en een dirigent de inzetten voor de gemeeente aangeeft. 
Als die ondersteuning niet beschikbaar is, kunnen de rusten in de melodie (maat 13) een probleem vormen. 
U zou dan de g' van de melodie in maat 12 aan kunnen houden tot de 6e achtste in maat 13, waar de melodie met diezelfde g' verder gaat. 


Toelichting bij NLB 576 (Liedboek 183) en NLB 863 (Liedboek 408):

NLB 863(0) Gez 408 door F.Binnema 

NLB 576(0)  Gez 183 door F.Binnema 

NLB 576(0) Gez 183 voorspel + 2 intonaties F.Binnema 

In beide liederen wisselt de maatsoort tussen 6/4 (= twee keer 3 kwartnoten) en 3/2 (= 3 halve noten). 
408 wordt nog al eens als een soort wals gezongen en gespeeld, terwijl kerkgangers bij 183 de neiging hebben om bij de 5e en 6e regel in een driedelig ritme door te gaan. 
Door de kwartnoten in de begeleiding door te laten lopen of door consequent een accoord te plaatsen op de halve noot helpt U de gemeente en Uzelf in de maat te blijven. 
De voorspelen hebben geen enkele pretentie, het zijn uitwerkingen van improvisatiemodellen voor onze organistencursussen. Veel succes gewenst, Folkert Binnema. 

 

graag uw suggesties en wensen voor bewerkingen mailen naar: 
info@dgorganistenkring.doopsgezind.nl

 
Meer informatie
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl