> enquete organisten adressen

Enquete adressen organisten bij Doopsgezinde gemeenten

Aan de kerkenraden

Voor de ADS is het belangrijk contact te kunnen onderhouden met alle organisten in de broederschap i.v.m specifiek voor hen bedoelde regelingen en evenementen

 

Nu deze gegevens niet meer voor het jaarboekje verzameld worden vraagt het bureau van de ADS via deze aparte enquête aan de kerkenraden de gegevens van zowel de organisten, als ook de de contact personen van een organisten pool door te geven. En dus ook de namen etc. en de email van van degenen die deel uit maken van een organisten-pool.

 

als er meer dan één organist is dan graag ook de andere invul-vakken invullen.

 

Opgave formulier

1e Organist

 voorletter(s):
achternaam:
adres:
postcode:
woonplaats:
telefoon nr:
mobiel nr:
email:
doopsgezinde gemeente:


2e Organist

 voorletter(s):
achternaam:
adres:
postcode:
woonplaats:
telefoon nr:
mobiel nr:
email:
doopsgezinde gemeente:


3e Organist

 voorletter(s):
achternaam:
adres:
postcode:
woonplaats:
telefoon nr:
mobiel nr:
email:
doopsgezinde gemeente:


4e Organist

 voorletter(s):
achternaam:
adres:
postcode:
woonplaats:
telefoon nr:
mobiel nr:
email:
doopsgezinde gemeente:


contact-persoon

 voorletter(s):
achternaam:
adres:
postcode:
woonplaats:
telefoon nr:
mobiel nr:
email:
doopsgezinde gemeente:

  

 Als u wilt controleren of het adres al juist in ingevoerd kunt u kijken op:

controle organisten database

en daar de naam en postcode invullen.

Bij veel adressen mist nog een email adres, wat voor ons in het bijzonder van belang is.

 

 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl