> verslag.php?nr=1

Excursie

terug naar het excursieoverzicht

8 december 2007

Studie dag Haarlem

Hoe spelen en zingen wij uit Tussentijds?

Zoals u weet is Tussentijds de aanvullende liedbundel uit 2005 bij het Liedboek der Kerken. In steeds meer Doopsgezinde gemeenten wordt uit deze bundel gezongen. Begrijpelijk want de bundel bevat vele mooie, nieuwe liederen.
Recent is de begeleidingsbundel bij uitgeverij Kok verschenen.

Op 8 december is een studiedag gehouden in Haarlem voor organisten en voorgangers over deze liederen.
De prachtige kerk van de Doopsgezinde gemeente Haarlem herbergt een fraai 3-klaviers Ahrend en Brunzema-orgel met 24 stemmen en een klein kistorgel van de firma Klop.

Wat hebben we gedaan op deze dag?
Op deze studiedag kregen organisten en andere musici de gelegenheid om zich met Tussentijds liederen vertrouwd te maken, zowel wat het maken van voorspelen als het begeleiden van de liederen betreft. Dit gebeurde in een openbare les o.l.v. de docenten Elina Keijzer, Folkert Binnema en Marco Bij de Vaate. Er waren deelnemers uit heel Nederland van Veendam in Groningen tot Middelburg

Voorspelen
Verder lieten leerlingen van de organistencursus van de Doopsgezinde Broederschap horen wat zij geleerd hebben van deze cursus. Ook hierbij stond de bundel Tussentijds centraal.

De openbare les
Ieder, die een taak heeft in de begeleiding van de gemeentezang kon hieraan meedoen. Er werden geen specifieke eisen aan speelvaardigheid gesteld. Men moest zich opgeven met de opgave van 3 liederen, die men wilde begeleiden inclusief een kort voorspel of intonatie.
Men kon kiezen uit de liederen: 1,9,13,26,59,74,100,102 ,114,115,118,138,143,148,167,173,178,181,210,211.
Het was geen openbare geen examen of vaardigheidsproef is, maar bood de mogelijkheid om tips en adviezen te krijgen waardoor men de begeleiding van de gemeentezang (nog) beter kan maken.

Niet iedereen hoefde te spelen, maar de meeste deelnemers kregen toch hun kans om een of meerdere voorbereide liederen te laten horen. De overigen waren actief als "zingende gemeente", die was uiteraard nodig wilden de deelnemers kunnen oefenen in een goede begeleiding.
De aanwezigen vonden de les voor iedereen erg leerzaam.
Aan het eind van de dag werd nog een mini-concert aangeboden door Marco Bij de Vaate.

De dag werd om 16 uur afgesloten


Voor meer verslagen zie het activiteitenoverzicht

 
Meer informatie
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl .