> verslag.php?nr=1

Excursie

terug naar het excursieoverzicht

26 april 2003

Excursie Kampen (Bovenkerk)

excursie Doopsgezinde Organisten Kring op zaterdag 26 april 2003 in Kampen

orgel doopsgezinde vermaning in Kampen De Doopsgezinde Organisten Kring kwam voor hun voorjaarsexcursie bijeen in het oude centrum van Kampen. Een bezoek aan de Vermaning volgde na een bijeenkomst in een vermanende kerk, te weten de Boven- of St. Nicolaaskerk. Centraal stond het bespelen van de orgels in deze kerken en het vernieuwen of onderhouden van de onderlinge contacten.

  De organist van de Bovenkerk, Ab Weegenaar, ontving de 17 deelnemers in zijn kerkeerst rond het betrekkelijk nieuwe en grootste koororgel van Nederland. Dit, door Reil uit Heerde schitterend uitziende en klinkende instrument, werd aan ons gepresenteerd met een Partita van Johan Gotfried Walther, waardoor wij met enige registercombinaties kennis konden maken. Daarna bespeelden Anton den Boer en Philip Kiemel het instrument, waarbij het instrument zowel speel-technisch als qua klank op beiden zeer inspireerden.

 

Vervolgens ging de aandacht naar het Hoofdorgel van deze kerk, waarvan het oudste pijpwerk stamt uit 1510. Dit orgel, met name gebouwd door Hinsz in 1743, met latere uitbreidingen, werd aan de deelnemers gepresenteerd met een Preludium van Buxtehude. Fantastisch zoals ook dit orgel werd bespeeld en klkoor-orgel-2-bovenkerk.jpgonk.

Alle deelnemers kregen hierna de gelegenheid het 4-klaviers orgel te bespelen, daarbij geassisteerd door Ab Weegenaar, die iedereen van de juiste registratie voorzag.

Nadat Ada Laan, de huidige voorzitster, Ab Weegenaar had bedankt voor de geboden gastvrijheid en het speelplezier op zijn 'grote' orgels vertrokken we naar de Kampense Vermaning waar ons verdere gastvrijheid werd geboden.

Philip Kiemel startte daar de discussie over een mogelijke vervolgcursus voor organisten, wanneer men de 4-jarige opleiding heeft afgesloten en men toch verder wil. Verder bleek uit deze discussie de noodzaak voor organisten om snel en goed te kunnen harmoniseren nu er steeds meer liedjes worden gezongen, welke (nog) niet van vierstemmige begeleiding zijn voorzien. Een steeds groter wordend probleem voor menig organist zijn deze 'losse' liedjes. Mogelijk dat er zowel projectmatig als in groepsverband een harmonisatie cursus kan worden georganiseerd, mogelijk financieel ondersteund door de Werkgroep Kerkmuziek.

Hierna werden wij onthaald met de bespeling van het Johannes Proper orgel in de Kampense Vermaning. Een wat kleiner instrument wat toch nogal wat kwaliteit in zich heeft, maar een andere behandeling behoefde dan de eerder die dag bespeelde instrumenten. Hoe behulpzaam deze onderlinge contacten kunnen zijn, bleek deze middag. De organist van de Vermaning, Henk Schilder, wordt in zijn spel nogal gehinderd door ontstemmingen. En niet alleen hij, maar alle hoorders en bespelers van deze middag en de kerkgangers in de Kampsense Vermaning. Hij werd gewezen op de mogelijkheden van de Doopsgezinde Orgeladvies Comité en verdere mogelijke ondersteuning bij onderhoud aan Doperse orgels.

Deze succesvolle dag werd besloten met een woord van dank vergezeld van een presentje aan Nely Verloop, die na vele jaren van organiseren van excursiedagen en -weekenden haar taak neerlegde. Deze taak wordt nu overgenomen door Anton den Boer, organist van de Lokhorstkerk te Leiden, die tevens de nieuwe voorzitter wordt van de Doopsgezinde Organisten Kring.

De najaarsexcursie is op vrijdagavond 19 en zaterdag 20 september 2003 in Middelburg.

Anton den Boer


Voor meer verslagen zie het activiteitenoverzicht

 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl .